Lill Charlotte Vederhus

Lill Charlotte startet i september 2022 som trainee på Fylkeskommunen i Trondheim, og skal jobbe på avdeling for utdanning.