Line Larsen

Line har en bachelorgrad i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI i Oslo og en mastergrad i Entreprenørskap, innovasjon og samfunn fra NTNU, Trondheim. Masterstudiet hadde et sterkt fokus på entreprenørskapets funksjon i samfunnet, og verdiskapingen som skjer ved samhandling mellom det offentlige, akademia og næringslivet. Masteroppgaven var et samarbeid med SIVA, og omhandlet knoppskyting fra etablert næringsliv i klynger.

Line kommer opprinnelig fra sørlandsbyen Risør, og flyttet til Trondheim i 2014 for å gjennomføre mastergraden. En kombinasjon av at hun trivdes godt i Trøndelag og at samboeren hadde noen år igjen av studiene, gjorde at Line valgte å søke jobb i Trøndelagsregionen, og som et lykketreff kom hun over Intro Trainee på stand på Dragvoll. Line fikk tilbud om å være trainee i innovasjonsselskapet Proneo på Stjørdal/Verdal, noe som passet perfekt både for hennes akademiske bakgrunn og interessefelt. Traineestillingen i Proneo gir et unikt innblikk i den viktige rollen et innovasjonsselskap har for samfunnet, og Line gleder seg til ett år med spennende prosjekter, både med mindre bedriftsetableringer og i de store industriene.