Ole Jørgen Kjeldstad

Ole Jørgen er fra Skogn, svært fotballinteressert og har stor interesse for det sosiale liv.

Ole Jørgen er utdannet sivilingeniør fra NTNU, Produktutvikling og produksjon. Hans fordypningsfelt er produksjons- og kvalitetsteknikk.