Oscar Franzén

Oscar Franzén er fra Motala i Sverige, men har valgt å bosette seg på Inderøy. Kontakten med natur og et aktivt friluftsliv er av svært stor betydning. Han setter pris på en god bok og varter gjerne opp med gourmetmat.

Fra Mittuniversitetet i Östersund har han avsluttet et 4-års studie ved ekoteknikprogrammet, med hovedfag innenfor miljøvitenskap. Dette resulterte i en “Degree of Master of Science with a Major in Environmental Science” etter avsluttet hovedoppgave og et semester ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Faget miljøvitenskap er gjennomgående tverrfaglig, og skal gi forutsetninger for å forstå, forebygge og minimere miljøproblemer. Han avsluttet studiet GIS (geografiske informasjonssystemer) ved HINT før han gikk inn i traineeordningen.