Pål Harald Lilleengen

Pål Harald Lilleengen har en femårig siviløkonomutdanning med mastergrad i Energy Management fra Universitetet i Nordland. Han har også studert statsvitenskap ved UiN og NTNU. Han skal jobbe hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i løpet av sin traineeperiode.

Pål er 26 år og kommer fra Hammerfest i Finnmark, men har de siste årene bodd i Bodø og Trondheim i forbindelse med studiene. Han fordypet seg i energi- og offentlig politikk og regional utvikling, og skrev masteroppgave om Aker Solutions etablering i Tromsø. Ved siden av studiene har han hatt flere verv i både lokale og nasjonale studentorganisasjoner, og er veldig samfunnsengasjert og interessert i politikk. I løpet av studiet fikk han også tid til et semester i Russland. Nå har han flyttet til Steinkjer for å jobbe med spennende og utfordrende oppgaver.