Rabeya K. Kazi

Rabeya startet høsten 2022 som trainee hos Trøndelag Fylkeskommune, og skal jobbe med bærekraft på Trondheimskontoret.