Rune Stølan

Rune Stølan har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU. Han skal jobbe hos Distriktssenteret og Stjørdal kommune i løpet av sin traineeperiode.

Rune kommer fra Trondheim, men har under studiene hatt bosted både i India, Bergen, London og Trondheim. Han har en bachelorgrad i Sammenliknende Politikk fra UiB, og en mastergrad i Statsvitenskap fra NTNU. Studieløpet var internasjonalt rettet innenfor politisk økonomi, men nå har han spennende arbeidsoppgaver rettet mot norske kommuners utvikling, med spesielt fokus på næring og nyskapning. På Distriktssenteret jobber han inn mot kommunene, mens han i sin andre periode vil jobbe i Stjørdal kommune. Noe som betyr at han får mangfoldige erfaringer. Rune har en samboer som studerer ved NTNU, men han bor i sin første traineemodul på Steinkjer. På fritiden liker han reising og friluftsliv.