Fagprogram

I Intro Trainee treffes alle traineer jevnlig til måneds- og fagsamlinger. Traineeprogrammet bidrar til at det skapes tette bånd mellom deg og de andre traineene.

Fra vindmøllesafari på Hundhammerfjellet sammen med NTE

Fra vindmøllesafari på Hundhammerfjellet sammen med NTE

Gjennom fellesaktiviteter og god veiledning ligger forholdene til rette for personlig utvikling, og mulighetene til å bygge tverrfaglige nettverk er gode.

I løpet av traineeperioden vil følgende aktiviteter bli gjennomført:

  • Studietur til Europakontoret i Brüssel
  • Faglig utviklingsprogram.
  • Månedssamlinger og diverse fellesaktiviteter
  • Tett oppfølging og coaching gjennom hele traineeperioden
  • 4 coaching-/veiledningstimer per år
  • Aktiviteter og arrangementer som styrker nettverket mellom medlemsbedriftene og mellom medlemsbedriftene og traineene

Som trainee kreves det at du er fleksibel og endringsdyktig. Korte arbeidsopphold i hver bedrift krever at du raskt evner å benytte din kompetanse for å løse arbeidsoppgavene.

Fagprogrammet er derfor bygd opp slik at du får muligheten til å videreutvikle deg underveis i traineeløpet, samtidig som du får muligheten til å utveksle erfaringer med traineer i samme situasjon som deg selv. Vi tilbyr deg årlig ca. 10 fag- og månedssamlinger.