Traineer: Kull 15 (2019-2021)

Eli E. Røstum

Eli Eidsli Røstum er utdannet siviløkonom med fordypning i strategi og kompetanseledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge, Hønefoss. I tillegg har hun tatt praktiskpedagogisk utdanning (PPU) ved samme studiested. Hun skal jobbe hos Trøndelag fylkeskommune i seksjon organisasjon, hvor hun skal arbeide innen fagområdet HR. Hun skal ha kontorsted Steinkjer. Eli er 27år (2019) og kommer opprinnelig fra Skaun kommune, men har nå flyttet til Steinkjer for å starte trainee-perioden.  Hun ser for seg at trainee-perioden blir veldig lærerik og spennende, og ser frem til å sette teori ut i praksis og utvikle seg innen HR-feltet.

Utvalgte bedrifter

  1. - Trøndelag fylkeskommune

Jonathan Langli

Jonathan Langli har en bachelorgrad i Maskinteknisk design fra Universitetet i Sørøst-Norge (Porsgrunn). Han skal jobbe hos Vangs mekaniske verksted på Inderøy i ett år før han skal jobbe ett år hos Kværner Verdal. Jonathan er 23 år og kommer opprinnelig fra Henning i Steinkjer. Her har han også flyttet tilbake sammen med sin samboer. På fritiden liker han å svømme . Jonathan ser frem til spennende og interessante år som trainee i Trøndelag