Ser på frisklivsentral

Det ble ikke funnet rom for frisklivssentral i budsjettet, men i februar blir det likevel en konferanse om hvordan en slik sentral kunne fungert i Levanger og Verdal. Verdalingen 11/01 2011. Les mer.

dinavonheimburg1155930e