Traineer: Kull 10 (2014-2016)

Lisa Tessem

Lisa Tessem har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun skal jobbe hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Inderøy kommune i løpet av trainee-perioden. Lisa er 27 år og kommer opprinnelig fra Levanger i Nord-Trøndelag, men har bodd i Oslo og Moss de siste årene i forbindelse med studiene. Masteroppgave ble skrevet innenfor rettsområdet strafferett/straffeprosess om temaet dommeravhør av barn. På fritiden liker hun å trene, lage mat og være sammen med venner og familie. Lisa flytter nå hjem til mor på Levanger, men håper snart å få med samboeren hjem fra Moss. Lisa ser frem imot to spennende år som trainee i Nord-Trøndelag.

Christina Brun-Svendsen

Christina Brun-Svendsen er 27 år og kommer opprinnelig fra Verdal i Nord-Trøndelag. De siste årene har hun derimot bodd i Nydalen i Oslo hvor hun har blitt kjent med de mange impulsene hovedstaden kan tilby. Likevel lokket fjell og fjord mer enn cafe og opera, derfor flyttet hun hjem til Verdal sommeren 2014.

Hun er utdannet Jurist fra Universitetet i Oslo. I løpet av studiene har hun vært utvekslingsstudent ved University of Western Australia, hvor hun tok fag som internasjonal offentlig rett og konflikthåndtering. Hun skrev videre masteroppgave innen strafferett. Temaet for oppgaven var om regelverket gir rom for å straffe en mor for å ha unnlatt å varsle om mishandling av sitt barn, typisk begått av far eller annen omsorgsperson.

Etter studiene ble hun ansatt som jurist hos Vegdirektoratet hvor hun blant annet arbeidet med utarbeidelse av høringer for endringer av lovverk på vegområdet.

Som Trainee hos Intro Trainee tar hun nå fatt på juridiske og andre utfordringer Nord-Trøndelag fylkeskommune måtte by på. En rolle som trainee i fylkeskommunen gir henne mulighet til å bli kjent med regionalt styresett og et håp om å påvirke utviklingen av regionen i retning av et enda mer bærekraftig og attraktivt Nord-Trøndelag.

Utvalgte bedrifter

  1. - Trøndelag fylkeskommune

Pål Harald Lilleengen

Pål Harald Lilleengen har en femårig siviløkonomutdanning med mastergrad i Energy Management fra Universitetet i Nordland. Han har også studert statsvitenskap ved UiN og NTNU. Han skal jobbe hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i løpet av sin traineeperiode.

Pål er 26 år og kommer fra Hammerfest i Finnmark, men har de siste årene bodd i Bodø og Trondheim i forbindelse med studiene. Han fordypet seg i energi- og offentlig politikk og regional utvikling, og skrev masteroppgave om Aker Solutions etablering i Tromsø. Ved siden av studiene har han hatt flere verv i både lokale og nasjonale studentorganisasjoner, og er veldig samfunnsengasjert og interessert i politikk. I løpet av studiet fikk han også tid til et semester i Russland. Nå har han flyttet til Steinkjer for å jobbe med spennende og utfordrende oppgaver.

Johan Olav Valseth Lian

Johan Olav Valseth Lian er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Trondheim. Han skal jobbe hos Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Sparebank 1 SMN i løpet av sin traineeperiode.

Johan er 25 år og kommer fra Verdal i Nord-Trøndelag, men har i de siste fem årene bodd i Trondheim i forbindelse med studiene. Ved siden av studiene har han deltatt i aksjegruppen og sosialt utvalg.  Johan har nå flyttet hjem til Verdal, og ser frem til to lærerike år som trainee.  Fritiden benytter han til sport, turer i naturen og oppussing av gård.