Om Intro Trainee

Den regionale traineeordningen i Trøndelag

Intro Trainee har 18 års erfaring, og er etterhvert blitt en veletablert regional traineeordning i stadig utvikling. 22 spennende og velrennomerte trønderske virksomheter fra ulike bransjer, både private og offentlige aktører, ønsker engasjerte traineer velkommen! Ett av målene for ordningen er å rekruttere flere høyt utdannede til regionen, gjerne slik at de bosetter seg på langsiktig basis.

Intro Trainee er en non-profit medlemsorganisasjon som finansieres av kontingent fra medlemsbedriftene i traineeprogrammet og fra offentlig støtte. Intro Trainee ble stiftet i 2005 og har til nå rekruttert over 90  traineer fordelt på 19 kull.

Intro Trainee har i 2023 disse offentlige støttespillerene:
– Trøndelag Fylkeskommune

Bakgrunn for etablering av Intro Trainee

Bare 1 av 4 nordtrønderske ungdommer med mer enn fire års høyere utdanning flytter tilbake etter endt utdanning. En av årsakene til dette er at det kan være vanskelig å finne relevante jobber. Det rekrutteres i stor grad internt i bedriftene og via etablerte nettverk. Dette gjør det svært utfordrende å være ung arbeidssøker med lite erfaring og lite nettverk i næringslivet.

Innherred Vekst og Steinkjer Næringsselskap tok derfor initiativ til å etablere traineeordningen Intro Innherred i 2004. I løpet av høsten 2004 ble det jobbet med å skaffe deltakerbedrifter, samt å utvikle et konseptet for traineeordningen. Intro Innherred ble offisielt stiftet 16. februar 2005, og de fire første traineene startet sin toårsperiode i august 2005. I 2013 valgte traineeordningen å skifte navn til Intro Trainee siden det geografiske området dekket av ordningen har utvidet seg til å inkludere bedrifter på aksen Steinkjer-Stjørdal. Siden starten har over 90 traineer fordelt på 19 årskull blitt tatt opp i ordningen.

Høsten 2017 startet Intro Trainee et samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT). De ser at veldig mange velger å flytte fra Trondheimsregionen når de er ferdig med utdannelsen. Målet med en traineeordning i Trondheimsregionen er derfor å synliggjøre karrieremulighetene i regionen, få folk til å bli også etter utdannelsen og sikre fremtidig kompetanse til næringen i regionen.
NiT jobber nå med å rekruttere medlemsbedrifter og traineer i Trondheimregionen, og første kull hadde oppstart høsten 2018.

Gjennom en traineeordning får man muligheten til å bli kjent med næringslivet og får etablert nødvendig nettverk for framtidig yrkeskarriere. Erfaringer fra lignende satsinger andre steder i landet har vist at dette gir resultater.

Mål med traineeordningen

– Vi ønsker å bidra til å gjøre Trøndelag mer attraktivt for unge arbeidssøkende med høyere utdanning.

– Vi vil synliggjøre spennende jobbmuligheter og bedrifter i Trøndelag.

– Vi vil etablere et nettverk av deltagerbedrifter og traineer hvor man kan utveksle erfaringer og utnytte synergier.

– Vi vil gi traineen en “flying start” på karrieren gjennom god kjennskap til næringslivet i regionen.

– Vi vil gi traineen inngående kjennskap til regionens offentlige og private utviklingsaktører.

– Vi vil gi traineen et solid grunnlag for videre karriere og kompetanseutvikling.

Vi tilbyr et toårig program hvor traineen får testet og utviklet sin kompetanse i inntil tre av medlemsbedriftene. Vi tilstreber å skreddersy modulene til den enkelte trainee for å skape gjensidig læringsutbytte. Vi sikter oss inn mot de som har minst treårig utdannelse fra universitet eller høgskole. Alle fagretninger er like aktuelle.

Årsmøte og styret

Intro Trainee er en medlemsorganisasjon for private og offentlige bedrifter i Trøndelag. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet, og alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene, og består av representanter fra medlemsbedriftene. Fra februar 2021 består styret av følgende personer:

  • Robert Ødegård (styreleder), NTE
  • Ann-Karin Vang, Steinkjer kommune
  • Sunniva Evensen Aksnes, Aker Solutions, Verdal
  • Julie Tangstad, SpareBank1 SMN
  • Torgeir Sølsnes, Næringsforeningen i Trondheimsregionen
  • Kjetil Vang, Vangs mekaniske verksted (vara)
  • Lisa Tessem, Statsforvalteren i Trøndelag (vara)

Kontaktinformasjon:

Marit S. Eriksen
Daglig leder

Næringstorget, Skolegata 22, 7713 Steinkjer

E-post: [email protected]

Tlf: +47 93 44 12 47

Web: www.introtrainee.no

Kontaktinformasjon Trondheimsregionen
Torgeir Sølsnes
Markedssjef i NiT

E-post: [email protected], Tlf: +47 901 57 799