Om Intro Trainee

Den regionale traineeordningen i Nord-Trøndelag

Intro Trainee har 11 års erfaring, og er etterhvert blitt en veletablert regional traineeordning i stadig utvikling. 22 spennende og velrenomerte nordtrønderske virksomheter fra ulike bransjer, både private og offentlige aktører, ønsker engasjerte traineer velkommen! Ett av målene for ordningen er å rekruttere flere høyt utdannede til regionen, gjerne slik at de bosetter seg på langsiktig basis.

Intro Trainee er en non-profit medlemsorganisasjon som finansieres av kontingent fra medlemsbedriftene i traineeprogrammet og fra offentlig støtte. Intro Trainee ble stiftet i 2005 og har til nå rekruttert 57 traineer fordelt på 12 kull.

Intro Trainee har i 2016 disse offentlige støttespillerene:
– Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Bakgrunn for etablering av Intro Trainee

Bare 1 av 4 nordtrønderske ungdommer med mer enn fire års høyere utdanning flytter tilbake etter endt utdanning. En av årsakene til dette er at det kan være vanskelig å finne relevante jobber. Det rekrutteres i stor grad internt i bedriftene og via etablerte nettverk. Dette gjør det svært utfordrende å være ung arbeidssøker med lite erfaring og lite nettverk i næringslivet.

Innherred Vekst og Steinkjer Næringsselskap tok derfor initiativ til å etablere traineeordningen Intro Innherred i 2004. I løpet av høsten 2004 ble det jobbet med å skaffe deltakerbedrifter, samt å utvikle et konseptet for traineeordningen. Intro Innherred ble offisielt stiftet 16. februar 2005, og de fire første traineene startet sin toårsperiode i august 2005. I 2013 valgte traineeordningen å skifte navn til Intro Trainee siden det geografiske området dekket av ordningen har utvidet seg til å inkludere bedrifter på aksen Steinkjer-Stjørdal. Siden starten har 57 traineer fordelt på 12 årskull blitt tatt opp i ordningen. Kull 11 og 12 er i dag til sammen 9 traineer.

Gjennom en traineeordning får man muligheten til å bli kjent med næringslivet og får etablert nødvendig nettverk for framtidig yrkeskarriere. Erfaringer fra lignende satsinger andre steder i landet har vist at dette gir resultater.

Mål med traineeordningen

– Vi ønsker å bidra til å gjøre Nord-Trøndelag mer attraktivt for unge arbeidssøkende med høyere utdanning.

– Vi vil synliggjøre spennende jobbmuligheter og bedrifter i Nord-Trøndelag.

– Vi vil etablere et nettverk av deltagerbedrifter og traineer hvor man kan utveksle erfaringer og utnytte synergier.

– Vi vil gi traineen en «flying start» på karrieren gjennom god kjennskap til næringslivet i regionen.

– Vi vil gi traineen inngående kjennskap til regionens offentlige og private utviklingsaktører.

– Vi vil gi traineen et solid grunnlag for videre karriere og kompetanseutvikling.

Vi tilbyr et toårig program hvor traineen får testet og utviklet sin kompetanse i inntil tre av medlemsbedriftene. Vi tilstreber å skreddersy modulene til den enkelte trainee for å skape gjensidig læringsutbytte. Vi sikter oss inn mot de som har minst treårig utdannelse fra universitet eller høgskole. Alle fagretninger er like aktuelle.

Årsmøte og styret

Intro Trainee er en medlemsorganisasjon for private og offentlige bedrifter i Innherred- og Stjørdalsregionen. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet, og alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene, og består av representanter fra medlemsbedriftene. Fra februar 2015 består styret av følgende personer:

  • Bjørn Asle Hynne (styreleder), Aasen Sparebank
  • Tove Indal, Kværner
  • Robert Ødegård, NTE
  • Preben Godø, Innherred Renovasjon
  • Ingegerd Eggen, Stiklestad
  • Siv Merethe Gederaas Belbo, Nord-Trøndelag Fylkeskommune (vara)
  • Guri Moum Brede, Sparebank1 SMN (vara)

Kontaktinformasjon:

Marit S. EriksenMarit02 (683x1024)
Daglig leder

Jakob Weidemannsgt. 9, 7713 Steinkjer

Epost: marit.eriksen@introtrainee.no

Tlf: +47 93 44 12 47

Web: www.introtrainee.no