Månedsamling hos Statens vegvesen 10. oktober

Fredag 10. oktober var vi på traineeårets første samling hos Statens Vegvesen på Steinkjer. Vi ble tatt godt i mot, og kaffe og vafler sto klare på møterommet. Avdelingsdirektør i Nord-Trøndelag, Magne Steiner Malmo, startet samlinga med å fortelle om Vegvesenets arbeidsoppgaver og hvordan organisasjonen er bygd opp.

Videre fikk vi innblikk i hvordan utbyggingsprosesser legges opp, da Bernt Arne Helberg og Tone Romstad gikk gjennom prosjektet E6 Harran fra kommunedelplanarbeid til ferdig veg. Det er mange hensyn som skal tas, og det er mange hinder som kan oppstå i løpet av slike prosesser. Det var veldig spennende å få litt kjennskap til ulike aspekter ved et så stort prosjekt.

Til slutt fortalte Joar Northug om forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram av regjeringa dagen før, og delte noen betraktninger om virkningene statsbudsjettet kunne få for Trøndelagsregionen.

Samlinga ble avsluttet med en felles lunsj, med veldig god mat og trivelig prat rundt bordet.

Vi takker Vegvesenet for et spennende bedriftsbesøk!

statens-vegvesen-3506-a22