Workshop i LinkedIn og sosiale media 2. desember

Torsdag 2. desember deltok traineene på workshop med tema “bruken av sosiale media, med spesielt fokus på LinkedIn”. Foredragsholder var Kari Anne Kvarving, kommunikasjonsrådgiver i Smart Media. Bruken av sosiale medier har eksplodert det siste tiåret. Det er ikke lenger et spørsmål om, men hvordan man bruker dem. Informasjonen som deles blir benyttet av flere ulike aktører og personer, det kan derfor være lurt å tenke seg om to ganger før man deler.

Når det gjelder LinkedIn, så kan dette vært et nyttig verktøy for traineene å bevisst bruke for å jobbe med nettverk og ellers få informasjon av både faglig art samt stillingsutlysninger. I etterkant av kurset har det dukket opp en god del flere LinkedIn profiler blant traineene, og bevisst jobbing med dette i tiden framover kan være strategisk lurt med tanke på karrieren.

høst 2014 162