Kombinert Fag- og månedssamling 26. mars hos Proneo, Verdal.

Den 26. mars møttes traineene på VIP-senteret Verdal hvor første halvdel av dagen ble viet en faglig bolk med tema: “Muntlig kommunikasjon: Hvordan få til gode presentasjoner – kort og lettfattet om kompliserte budskap”. Kursholdere var KultLabs Astrid Skogeth Fuglesang og Johan Einar Bjerkem. Her jobbet traineene med å forberede en presentasjon, samt gjennomføre denne med resten av gjengen som publikum. Kommunikasjon står sterkt i flere av våre fagsamlinger, og denne gangen var fokus i stor grad på formidling. Involvering i form av skuespill og presentasjoner samt mye latter i trygge omgivelser gjorde også denne samlingen til både artig og lærerik.

 

Andre del av samlingen var en typisk månedssamling hvor vi ble presentert for Proneo som er en av våre medlemsbedrifter. Anders Linga som er tidligere trainee og nå fast ansatt i Proneo gjorde en flott jobb i å gi oss et godt bilde av Proneo og deres forretningsvirksomhet. Proneo ble virkelig løftet opp og frem gjennom denne presentasjonen, og vi var mange som ble overrasket over hvor mange spennende prosjekt Proneo jobber med.

Anders-229x290 astrid johan