Månedssamling hos Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Her ble vi ønsket velkommen av kommunikasjonssjef Narve Nordmelan, som fortalte litt om oppbygningen, eierskapet og ansvaret til fylkeskommunen. NTFK har ansvar på mange forskjellige områder, blant8C287C03-A5A0-4D0E-9668-951FBC8C4FD3 annet utdanning, samferdsel, regional utvikling og planlegging, kultur, tannhelse og folkehelse, i tillegg til å være et myndighetsorgan for forvaltning av lover. Ergo er det et bredt spekter av yrker på fylkets hus, som kan kalles «huset med det rare i».

Administrasjons- og utviklingsleder Maria Tanem Møller fulgte opp med en presentasjon av organisering, drift og utvikling innenfor utdanningssektoren. Fylkeskommunen har ansvaret for den videregående opplæringen og vi fikk et innblikk i hvilke målsettinger de har her og hvordan de skal oppnå disse.

Videre hadde næringsansvarlig Even Ystgård i avdeling for kultur og regional utvikling, en gjennomgang av engasjementet på næringssiden. Engasjementet fylkeskommunen har innenfor blant annet kultur, er avgjørende for at slike tilbud skal kunne eksistere.

Neste innlegg var ved en av de nåværende traineene – Christina, som fortalte om hvordan det var å være trainee hos fylkeskommunen. Christina har ansvar for kollektivtrafikk og blir som en av de enste juristene ved fylkets hus, involvert på mange spennende område.

Avslutningsvis fortalte Narve litt om det som rører seg rundt sammenslåingen med Sør-Trøndelag, et tema som er og kommer til å være aktuelt i fremover.

Spesialrådgiver i administrasjonsavdelingen – Asgeir Tromsdal, var også tilstede under samlingen.