Fagsamling: “konflikter og kommunikasjon i arbeidshverdagen”

Den 11. februar var det på tide med ny fagsamling på Bjerkem. Dagens program ble ledet av Astrid Skogseth Fuglesang og KultLab. Temaet for dagen var ”konflikter og kommunikasjon i arbeidshverdagen”.
Dagens program besto av forelesning ved Astrid, refleksjoner i plenum og arbeid med rollespill basert på konkrete situasjoner fra traineenes arbeidshverdager. Vi lærte om og reflekterte rundt terskelen for når man lar en konflikt passere og når man må ta tak i en konflikt og løse den. Videre lærte vi at ”den vanskelige samtalen” må foregå innenfor ”toleransevinduet”, og at man må forsøke å unngå at mottakeren enten blir for lavt eller høyt aktivert.
Det ble også reflektert rundt og øvet på det å lytte for å lytte, i stedet for det å lytte for å snakke.
Torunn sørget som alltid for å holde oss mette og fornøyde, og kunne friste med både nybakt til frokost og deilig grønnsakssuppe til lunsj.
Alt i alt ble det ei veldig bra samling som alle hadde godt utbytte av!