Fagsamling: Kommunikasjon og mediehåndtering

Onsdag 2. november hadde vi kombinert fag- og månedssamling hos NTE på Steinkjer, med tema kommunikasjon og mediehåndtering.

Vi startet dagen med at de fire (!) som er trainee hos NTE introduserte seg selv og fortalte om hvordan hverdagen som trainee i NTE er. Her fikk vi et innblikk i alt fra prosjektøkonomi og nettplanlegging til møterutiner. Deretter kom administrerende direktør i NTE Energi AS, Kenneth Brandsås, og fortalte litt om NTE-konsernet, hvilke utfordringer energibransjen står ovenfor og hvordan NTE har valgt å angripe dette.

Resten av dagen jobbet vi med den faglige delen, ledet av Erik Dahl, kommunikasjonsrådgiver i NTE Holding AS. Erik fokuserte på at medievirkeligheten endres dramatisk, og at for å nå igjennom må vi vite hva vi vil – og forstå den medievirkeligheten vi skal kommunisere i. På forhånd hadde Erik gitt oss i oppgave å forberede en sak vi ville få ut informasjon om, med fokus på hvilket budskap vi ville formidle.

I løpet av dagen fikk vi alle prøvd oss som intervjuobjekter foran et kamera og i etterkant skulle vi i fellesskap vurdere egen innsats. De aller fleste fikk nok kjenne litt på kameraskrekken, men alle gjennomførte sitt intervju med glans. Vi lærte mye om det å være bevisst på eget budskap, vanskelige spørsmål, spørreteknikk og nyhetsverdi.

Alt i alt var det en veldig fin og lærerik dag hos NTE, som resulterte i traineer som (forhåpentlig vis) er godt rustet for eventuelle vanskelige journalister med gravende spørsmål i framtiden.