Aasen Sparebank

Aasen sparebank ble stiftet i 1862 og er med sine 153 år den eldste banken på Innherred.

Banken har en høy vekst og har i dag 32 ansatte fordelt på kontorene på Åsen, Levanger og Verdal.

Aasen Sparebank er en viktig økonomisk rådgiver og kredittgiver til privatpersoner og næringsliv. Gjennom sitt gavefond bidrar også banken til finansiering av lokal kultur, idrettslag og frivillige organisasjoner.

Nærhet til lokalsamfunnet kombinert med en personlig relasjon til kundene og inngående kunnskap om det lokale markedet er bankens viktigste konkurransefortrinn.

Aasen Sparebank er deleier av eiendomsmeglerforetakene Aktiv Innherred og Aktiv Stjørdal, tidligere Innherredsmegleren og Boli. Meglerne er samlokalisert med banken og har i dag 8 ansatte.

Aasen Sparebank er en samfunnsaktør som er opptatt av lokal næringsutvikling i regionen. Bankens kundeløfte er å være til stede «i gode og andre dager». Dette understøttes av verdiene: Fleksibel – Lagspiller – Engasjert – Nær!

Aasen Sparebank er sammen med 74 andre lokalbanker medeier i Eika Alliansen som er den 3. største bank- og finansaktøren i Norge med nær 1 million kunder.

Gjennom Eika Alliansen kan Aasen Sparebank tilby konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester til både person- og bedriftsmarkedet. Alliansebankene i Eika har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet.

Aasen Sparebanks nettside: https://aasen-sparebank.no/