Aibel AS

Aibel AS er en av Norges største aktører innen nybygg, vedlikehold og oppgradering i olje- og gassindustrien og er totalleverandør av og konseptutvikler for olje og gassinstallasjoner. Selskapet har over 100 års historie å se tilbake på, og har vært en viktig medspiller i utviklingen av olje- og gassindustrien helt siden den første oljen ble utvunnet i Nordsjøen.

Aibel, med ca. 5500 medarbeidere prosjekterer, bygger, vedlikeholder og oppgraderer produksjonsanlegg for olje- og gass. Selskapet jobber med nye og eksisterende anlegg, på land og på sokkelen. Selskapet er tilstede på nær halvparten av offshoreinstallasjonene på norsk kontinentalsokkel, og på tre landanlegg i Norge, og leverer tjenester til oljeselskapene; fra konseptutvikling og studier til nybygg og oppgradering- og vedlikehold av olje- og gassinstallasjoner.

Aibel har hovedkontor i Stavanger og ingeniørkontor i Oslo, Bergen, Hammerfest, Haugesund, Kristiansund, Harstad og Stjørdal. Internasjonalt har selskapet ingeniørkontor i England og Singapore, og i tillegg har Aibel to store verft; ett i Haugesund, Norge (tidligere HMV) og ett i Thailand.

Mer enn halvparten av Aibels ansatte jobber med oppgradering, vedlikehold og driftstjenester på eksisterende olje- og gassanlegg på norsk sokkel; på offshoreinstallasjoner og landanlegg. Selskapet har store og langsiktige rammekontrakter for oppgradering og vedlikehold. I tillegg utføres det større, selvstendige oppgraderingskontrakter som blant annet inkluderer nye moduler. På nybyggsiden utvikler Aibel konsepter for landanlegg, flytende produksjonsinnretninger (FPSO) og bunnfaste plattformer. Selskapet leverer og utfører tjenester som inkluderer studier, prosjektstyring, prosjektering og anskaffelser, fabrikasjon og ferdig installasjon.

Aibels avdeling i Stjørdal ble medlem av Intro Trainee i desember 2010 og har siden da hatt flere traineer. Intro Trainees kontaktperson hos Aibel er Ellinor Nossum.

 

 

 

 

Aibel ASs nettside: http://www.aibel.com/