Aker Solutions i Verdal

Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energi-industrien. Vi realiserer lavkarbon olje- og gassproduksjon og utvikler fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov. Ved å kombinere innovative digitale løsninger og forutsigbar prosjektgjennomføring, akselererer vi overgangen til bærekraftig energiproduksjon.

Virksomheten i Verdal ble etablert i 1970, og er en stor og viktig hjørnesteinsbedrift på Innherred med rundt 700 ansatte. Våre leveranser av stålunderstell gjennom mer enn 50 år er en suksesshistorie. Et avgjørende element i dette er vår gjennomføringsmodell som integrerer Engineering, Innkjøp og Fabrikasjon (EPC) optimalt. Verftet har et avansert spesialverksted for kaldforming av rør, og er ledende innen sveise- og rørteknologi. Produksjonen av offshore plattformer og moduler til olje- og gassindustrien fortsetter samtidig som det satses på nye områder innen havvind og havbruk.

Aker Solutions i Verdal har hatt Intro-trainee siden 2005. Intro Trainee sin kontaktperson i Aker Solutions er Eli Mogstad.

Aker Solutions i Verdals nettside: http://www.akersolutions.com