Atea

Atea er vår andre medlemsbedrift fra Trondheimsregionen.
Vi ser frem til et godt samarbeid framover.

Hvem er Atea:

Atea er rådgivere for teknologiske løsninger og vi bruker vår kompetanse for å digitalisere fremtidens Norge. Vi jobber innenfor både privat og offentlig næringsliv. Innenfor sistnevnte er vi spesielt involvert med Smart Cities. Noen satsingsområder inkluderer: Industri 4.0, havbruk, velferd, utdanningsteknologi, smartbygg. I Norge er vi over 1650 medarbeidere.

Hvordan er det å jobbe i Atea:

For Atea er det de rette menneskene som er viktig når de leter etter nye medarbeidere. Det er ikke uten grunn at deres slagord er «The Place To Be». Dette skapes ved å ha et mangfold av mennesker, med ulik kompetanse, erfaring og personlige egenskaper. Dette betyr at vi har et mangfold på jobb og det er mange ulike sosiale aktiviteter som gjennomføres, alt fra toppturer og sykkelritt, til lønningspils og andre sosiale aktiviteter.

Hvorfor satser vi på Trainees?

Både samfunnet og Atea er i endring og vi har behov for å knytte oss til personer med ulik bakgrunn, dette kan være nyutdannede, folk som ikke nødvendigvis har erfaring fra IT-bransjen tidligere eller annet. Atea erfarer også at nyutdannede som har en grunnleggende kompetanse, er sulten, nysgjerrig og ekstremt lærevillig og ikke minst har et genuint ønske om å være med å skape, gjør akkurat dette.

 

Ateas nettside: https://www.atea.no/