Civac

Ressursklyngen CIVAC åpner nye muligheter. Vi er en ressursklynge med medlemmer samlet om ett felles mål. Vi skal skape nye sirkulærøkonomiske verdikjeder som igjen er med på å skape vekst for medlemmene våre – basert på resirkulerte ressurser og ny teknologi.

Civac har i 2023 sin første trainee, Kim, som skal jobbe i Civac i 2 år.

Civacs nettside: https://civac.no/