Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag HF ble opprettet i 2002 og er fylkets desidert største arbeidsplass med om lag 2500 medarbeidere. Fortakets virksomhet foregår hovedsaklig ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. I tillegg kommer Distriktspsykiatrisk Senter Kolvereid og Distriktspsykiatrisk senter Stjørdal, samt noe desentralisert virksomhet.

Helse Nord-Trøndelags hovedoppgaver er å gi pasientbehandling, drive forskning, undervise helsepersonell og gi opplæring til pasienter og pårørende. Mer spesifikt:

– Diagnostikk, behandling, habilitering, rehabilitering og pleie
– Forskning og utvikling
– Utdanning av helsepersonell
– Opplæring av pasienter og pårørende
– Helsefremmende og forebyggende virksomhet
– Ambulansetjenester
– Syketransport

Basisansvarsområde for Helse Nord-Trøndelag er kommunene i Nord-Trøndelag, samt Bindal i Nordland og Roan og Osen i Sør-Trøndelag. Samtidig skal vi bidra til et godt tilbud innen spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Helse Nord-Trøndelag er et selvstendig foretak med en administrerende direktør som rapporterer til foretakets styre. Helse Nord-Trøndelag er en del av det regionale foretaket, Helse Midt-Norge RHF.

Helse Nord-Trøndelag har et fokus på ledelse på alle nivå. Din leder vil ha de virkemidler som behøves for å skape en god arbeidsplass for deg med individuelle utviklingsmuligheter. Vi har generelt fokus på kompetanseutvikling, forskning og arbeidsmiljø.

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for de mange yrkesgrupper som trengs for moderne sykehusdrift.

Intro Trainee sin kontaktperson i Helse Nord-Trøndelag er Mads Einar Berg.

Helse Nord-Trøndelags nettside: http://www.hnt.no/