Innherred Renovasjon IKS

Innherred Renovasjon er et selskap som ønsker å være fremst i landet på utvikling og drift av dagens og morgendagens renovasjonstjenester. På grunn av den økende mengde forbruk og derav en økende mengde avfall ser vi det som vår oppgave å finne løsninger som gjør at vi kan utnytte de ressursene som ligger i avfallet vi produserer.

Innherred Renovasjon tar vare på miljøet, og våre tjenester har høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Vårt marked er husholdninger, offentlig virksomhet og næringsliv i eierkommunene og i Midt-Norge. Vi anser det som våre fortrinn at vi har samarbeidende og krevende eiere, solid økonomi, stabil arbeidsstokk, høy kompetanse og et godt omdømme.

Innherred Renovasjon er et interkommunalt selskap (IR IKS) som eies av kommunene: Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik. Innherred Renovasjon IKS er morselskapet i konsernet, og forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon/forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning. Hovedkontoret til Innherred Renovasjon IKS finner du på Ørin industriområde på Verdal.

Innherred renovasjon IKS har 2 heleide datterselskap. Retura IR AS har sitt virkeområde innen transport og behandling av avfall for næringslivet. Bruktbo Renovasjonsservice AS driver gjenbrukstorgene som eies av Innherred Renovasjon IKS og har 2 butikker som omsetter brukte materialer og gjenstander.

Intro Trainee sin hovedkontaktperson i Innherred renovasjon er Bjørn Heggelund.

Innherred Renovasjon IKSs nettside: http://www.ir.nt.no/