Innherred samkommune

Innherred samkommune ble etablert 01.02.2004

Kjennetegn på en samkommune:

  • Geografisk område større enn én kommune
  • Eget politisk styringsorgan som er indirekte valgt fra K-styret
  • Ansvar for å løse flere oppgaver og er tillagt beslutningsmyndighet
  • Selvstendig økonomi og er indirekte finansiert
  • Egen juridisk enhet
  • Egen administrasjon

Kommunene Levanger og Verdal er til sammen 2.203 km2 (656+1547) og ligger midt inne i Frostatingsregionen/Innherred i Nord-Trøndelag fylke. Regionen har en naturlig geografisk arrondering og grenser til Stjørdal kommune i sør og Inderøy og Steinkjer kommuner i nord. I øst grenser regionen til Åre kommune i Jämtland. Fra grensa mellom Levanger og Stjørdal er det ca 5 mil til Trondheim. Regionen kjennetegnes av korte reiseavstander og en klar og entydig senterstruktur med Levanger og Verdal som de største byene. Det er 9 km mellom byene. Andre tettsteder i kommunene er Skogn og Åsen.

Dagens innbyggertall (01.01.08) er 32.495, fordelt slik: 18.378 i Levanger og 14.117 i Verdal. Samlet forventes regionen å få en befolkningsøkning på ca. 2000 personer fram til 2020.

Intro Trainee sin kontaktperson i Innherred samkommune er Inger Johanne Uthus.

Innherred samkommunes nettside: http://www.innherred-samkommune.no/