Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av mer enn 2100 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll – både nasjonalt og internasjonalt.

Muliggjøringskulturen til Multiconsult handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetting. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre. Det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt. Fellesnevneren i alle våre prosjekter er at de uten unntak skal bidra til å forbedre liv, vekst og utvikling. Ved å forstå fortiden skal vi realisere fremskritt og garantere for en bærekraftig utvikling alle steder hvor vi gis anledning til å sette vårt fotavtrykk.

Multiconsults virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder:

  • Bygg & eiendom
  • Industri
  • Olje & gass
  • Samferdsel & infrastruktur
  • Energi
  • Miljø & naturressurser

Selskapet legger vekt på tung tilstedeværelse i alle de største byene i Norge og gode satelittkontorer der markedet tilsier at dette er fornuftig. Multiconsult har nærmere 30 kontorer i Norge, fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Hoveddelen av selskapets omsetning er via nasjonale oppdrag, men det er en stadig økende omsetning internasjonalt. Multiconsult har i dag egne kontorer i Sverige, Danmark, England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda. I Trøndelag har Multiconsult kontorer i Steinkjer og Trondheim.

Intro Trainees kontaktperson i Multiconsult er Pia Almaas.

Multiconsults nettside: https://www.multiconsult.no