Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Beina beveger seg – godt planta på jorda

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk ble etablert av Nord-Trøndelag fylkeskommune i 1919. Fra starten og fram til i dag har bedriften utviklet seg til å bli et av de største e-verk i landet. Dette har skjedd ved en sammenhengende utbygging av vannkraft, og ved at mindre, kommunale e-verk er kjøpt opp av det fylkeskommunale selskapet. NTE har drevet installasjon og handelsvirksomhet i stort omfang helt siden 1924.

I dag, nesten hundre år etter oppstarten med tradisjonell vannkraft, er NTE en stor bedrift med mange ulike forretningsområder og flere datterselskaper.

Kjernevirksomheten vår er innenfor energiproduksjon, nett og elektroentreprise. I tillegg er vi en viktig aktør på bredbånd, vindkraftteknologi, salg av elektriske artikler og internasjonal entreprenørvirksomhet.

  • Elektro – totalleverandør av alle typer elektriske installasjoner. NTE Elektro prosjekterer og bygger høyspentanlegg samt sterk- og svakstrømsanlegg yrkesbygg og boliger (Midt-Norges største El-entreprenør).
  • Energi – energidivisjonen har hovedansvaret for å bygge ut, vedlikeholde og drive NTEs kraftverk og trafostasjoner. NTE har 22 heleide og 2 deleide vannkraftverk, 2 vindmølleparker i Ytre Namdalg og et bioenergianlegg i Inderøy.
  • Nett – 12 500 km langt linjenett i luft og jord. Hvert år investerer NTE 100 millioner kroner i vedlikehold og nybygging av anlegg i den nordtrønderske strømforsyningen.
  • Kraftsalg – til 76 500 kunder. 96 prosent av privathusholdningene i Nord-Trøndelag og 75 prosent av nord-trønderske bedrifter har NTE som kraftleverandør.
  • Butikker og el-verksteder – NTE har drevet med salg av elektriske artikler siden 1923. I dag er NTE en del av den europeiske Expert-kjeden. NTE Expert har butikker over hele fylket. Disse tar imot og formidler serviceoppdrag.
  • Bredbånd – NTE leverer neste generasjons bredbånd og har i samarbeid med landets fremste rådgivere valgt noen av de høyeste overføringskvaliteter som er tilgjengelig i markedet. Bredbåndstilbudet omfatter telefoni, TV og internett.
  • Ekstern – tilbyr bedriftens kompetanse og erfaring utenfor bedriftens konsesjonsområde i Nord-Trøndelag fylke. NTE Ekstern er i dag en velrennomert og konkurransedyktig aktør både i Norge og på det internasjonale markedet.
  • Datterselskap – gjennom oppkjøp er virksomheten utvidet til nye og spennende områder. NTE har tre heleide datterselskaper og er medeier i til sammen 34.

NTE er støttespiller for flere hundre små og store aktiviteter innenfor kultur og idrett. Hvert år bruker NTE om lag tre millioner kroner på ulike typer samarbeid.

NTE har nesten 950 ansatte og har hovedkontor på Steinkjer. Intro Trainee sin kontaktperson i NTE er Hugo Alexandersen.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks nettside: http://www.nte.no/