Trøndelag fylkeskommune

«Vi skaper historie» er vedtatt som den nye fylkeskommunens visjon. Med den peker vi bakover mot avgjørende hendelser i trøndersk og norsk historie. Vi peker også på nåtid og framtid der vi trøndere skaper noe stort innen ulike felt som: forskning, teknologi, industri, idrett, kunst og næringsliv.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble ett fylke igjen 1.1.2018, 214 år etter delingen. Trøndelag var dermed først ut av fylkene i Norge til å slå seg sammen etter regionreformen.

Trøndelag er Norges nest største fylke i areal, med sine drøye 41.000 kvadratkilometer. Samtidig er fylket landets femte mest folkerike fylke.

De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Vi har ca. 4500 medarbeidere fordelt på utdanning (32 videregående skoler, lærling- og privatistordning), tannhelse (40 tannklinikker), samferdsel, kultur, folkehelse, plan og næring. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste organ.

Den nye regionen har to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon er Steinkjer. Ordførerfunksjonen er lagt til Trondheim.

Trøndelag fylkeskommunes nettside: https://www.trondelagfylke.no