Proneo

Vår målsetting er å skape medvind og optimisme gjennom å utvikle et lønnsomt og robust næringsliv.

Proneo:

 • Utfører oppdrag for næringslivet og andre aktører
 • Identifiserer nye forretningsmuligheter og produktidéer
 • Bygger konstellasjoner for nyutvikling
 • Leder prosjekt i oppstarts og utredningsfasen
 • Fødselshjelper ved realisering av nye prosjekter
 • Drivkraft og katalysator for utvikling av gode forretningsideer

Vi i Proneo satser på korte kommunikasjonslinjer, raske vurderinger og et smidig samarbeid mellom enkeltpersoner, grupper og bedrifter

Proneo eies av SIVA, Aker Kværner Verdal, NTE, Innherred vekst og SNU Stjørdal

Arbeidsområder:

 • Inkubatordrift
 • Idéutvikling innen – industri – landbruk, mat og natur – kultur
 • Egen satsing på unge etablerere
 • Rådgiving
 • Vurdering av forretningsideer og prosjekter
 • Støtte til å utvikle konkrete forretningsplaner
 • Mentor/rådgiving i etablering og kommersialisering Bitand til søknader, forhandlinger, avtaleinngåelser
 • Faglig støtte innen økonomi, markedsføring, jus, salg o.l
 • Tilgang til et stort nettverk
 • Koblinger til akademia og FoU miljø
 • Bistand til produktutvikling
 • Eiendomsutvikling
 • VIP-senteret er Verdal Industriparks pulserende midtpunkt og innehar en rekke servicefunksjoner: Moderne, fleksible kontorlokaler, utviklingsorienter miljø, tilgang til en rekke servicefunksjoner
 • Offentlig tjenesteyting

Vi tilbyr kommunene 1.linjetjenester, prosjektutvikling, prosessledelse og etablererveiledning
Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, Proneo og TFU inngikk våren 2008 en samarbeidsavtale, hvor formålet er å koordinere det regionale kompetansemiljøet for å videreutvikle det regionale inkubatortilbudet, koble lokalt næringsliv til nasjonale og internasjonale FoU program og sikre næringslivet tilgang til interessante programmidler.

Samarbeidet er tiltenkt å være operativt, det vil si at vi har indentifisert samarbeidsarenaer hvor det er praktisk og naturlig å samarbeide, både ut fra et ressurssynspunkt, samt ut fra et kompetanseutviklingssynspunkt.

Arenaene som er skissert er:

 • Inkubatorsamarbeid
 • Såkornkapital i regionen og utvikling av dette området
 • Forsknings- og utviklingsrelatert samarbeid

Intro Trainee sine kontaktpersoner i Proneo er Marius Værdal og Stein Morten Holberg.

Proneos nettside: http://www.proneo.no/