Statens vegvesen

Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks-og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Etaten utarbeider også bestemmelser og retningslinjer for vegutforming, vegtrafikk, trafikantopplæring og kjøretøy. Etaten har ansvar for riksvegferjetilbud.

Vegdirektoratet er et frittstående direktorat under Samferdselsdepartementet, og er hovedkontor for Statens vegvesen. Under Vegdirektoratet er organisasjonen inndelt i fem regioner bestående av tre til fem fylker, og med et regionvegkontor i hver region. Regionene er igjen inndelt i distrikter – totalt 30. I hvert distrikt er det et distriktskontor.
Statens vegvesens visjon:
På veg for et bedre samfunn.

Ny organisering fra 2003:
1. januar 2003 framsto Statens vegvesen som en ny organisasjon. Produksjonsvirksomheten er skilt ut som et statlig aksjeselskap (Mesta AS), eid av Samferdselsdepartementet, og i steden for ett vegkontor i hvert fylke, er Statens vegvesen organisert i fem regioner.

Region midt: Statens vegvesen Region midt er inndelt i fire distrikt – Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Regionvegsjef i Region Midt er Berit Brendskag Lied. Distriktssjef ved Nord-Trøndelag distrikt er Olav Kåre Fuglem.

Intro Trainee sin kontaktperson hos Statens vegvesen er Eivind Sperre Austnes.

Statens vegvesens nettside: http://www.vegvesen.no/