Steinkjer kommune

Steinkjer kommune har slagordet “Åpen, lys og glad”. Steinkjer er en kommune i vekst, og har nå vel 21 000 innbyggere. Steinkjer ligger midt i Norge, har unike historiske røtter, og et rikt kultur- og naturliv. Etter bombingen under invasjonen i 1940, ble byen bygd opp igjen i datidens funkisstil. I dag regnes Steinkjer som en av de best bevarte gjenreisingsbyene i Norge. Steinkjer fremstår som en aktiv småby med festivaler, kaféliv, små butikker og store sentre.  Handels- og arrangementsbyen Steinkjer er godt befestet. Steinkjer er en av landets største landbrukskommuner, og fungerer på mange måter som et utstillingsvindu for norsk landbruk.

Steinkjer kommune har nylig vedtatt ny administrativ organisering, hvor det i dag er 4 avdelinger under rådmannen (helse, omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling). Stabstjenestene er organisert tilsvarende i 4 tjenester under rådmannen (økonomi, personal, plan og utredning samt IKT/kontorstøtte). Med sine ca. 1600 ansatte, et bredt og nært tjenestetilbud til innbyggerne, er Steinkjer en velfungerende kommune.

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har en av sine avdelinger i Steinkjer. De tilbyr et bredt spekter av utdanning. På bachelornivå tilbyr de i dag studiene grønn næringsutvikling, geografi, naturforvaltning, multimedieteknologi samt økonomi og administrasjon. I samarbeid med Copenhagen Business School og Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr de også et masterstudie i offentlig administrasjon (MPA).

Intro Trainee sin kontaktperson i Steinkjer kommune er Karsten Saugestad.

Steinkjer kommunes nettside: http://steinkjer.kommune.no