Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Innovatører trengs overalt!

Brobygger mellom skole og arbeidsliv

Våre programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger vi bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

Vi har programmer fra grunnskole til høyre utdanning, innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi.

Visjon: Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier!

Ungt entreprenørskap er ny medlemsbedrift i 2020, og vi ser frem til et spennende samarbeid framover.

Ungt Entreprenørskaps nettside: https://www.ue.no/kontakt/trondelag