Anne Berit Asklund Klepp

Anne Berit kommer fra Inderøy i Nord-Trøndelag, men har i de siste årene vært bosatt i Trondheim. Der har hun gått på studiet Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, hvor hun har fordypet seg innen Produksjons- og kvalitetsteknikk, samt Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse. Masteroppgaven ble skrevet i forbindelse med sistnevnte fordypning og omhandlet hvordan en organisasjon (Veidekke Entreprenør) bør gjennomføre leverandørrelaterte endringer for å sikre at leverandørene støtter om disse endringene.

Anne Berit pendler nå til Stjørdal, hvor hun skal jobbe med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver knyttet til tre forskjellige disipliner hos Aibel AS i løpet av traineeperiode