Christina Brun-Svendsen

Christina Brun-Svendsen er 27 år og kommer opprinnelig fra Verdal i Nord-Trøndelag. De siste årene har hun derimot bodd i Nydalen i Oslo hvor hun har blitt kjent med de mange impulsene hovedstaden kan tilby. Likevel lokket fjell og fjord mer enn cafe og opera, derfor flyttet hun hjem til Verdal sommeren 2014.

Hun er utdannet Jurist fra Universitetet i Oslo. I løpet av studiene har hun vært utvekslingsstudent ved University of Western Australia, hvor hun tok fag som internasjonal offentlig rett og konflikthåndtering. Hun skrev videre masteroppgave innen strafferett. Temaet for oppgaven var om regelverket gir rom for å straffe en mor for å ha unnlatt å varsle om mishandling av sitt barn, typisk begått av far eller annen omsorgsperson.

Etter studiene ble hun ansatt som jurist hos Vegdirektoratet hvor hun blant annet arbeidet med utarbeidelse av høringer for endringer av lovverk på vegområdet.

Som Trainee hos Intro Trainee tar hun nå fatt på juridiske og andre utfordringer Nord-Trøndelag fylkeskommune måtte by på. En rolle som trainee i fylkeskommunen gir henne mulighet til å bli kjent med regionalt styresett og et håp om å påvirke utviklingen av regionen i retning av et enda mer bærekraftig og attraktivt Nord-Trøndelag.