Elise Aksnes

Elise er 25 år og utdannet siviløkonom fra NTNU Handelshøyskolen i Trondheim. Hun har spesialisering innenfor strategi, organisasjon og ledelse og skrev våren 2021 masteroppgave om ledelse under koronapandemien.

Elise kommer opprinnelig fra Verdal, men har de siste 5 årene bodd i Trondheim i forbindelse med studier og deltidsjobb. Etter endte studier var hun og samboeren klare for å etablere seg på hjemlige trakter, og flyttet derfor til Røra i Inderøy kommune. Hun så på Intro Trainee-ordningen som en gylden mulighet til å få en unik start på arbeidslivet, bli kjent med næringslivet i området og bygge nettverk. Hun er glad for at den toårige trainee-perioden hos Trøndelag fylkeskommune med arbeidssted i Steinkjer er godt i gang, og ser frem til mange spennende utfordringer og erfaringer i tiden som kommer.