Hans Kristian Lunda

Hans Kristian startet som trainee i september 2022 og ønsker seg bred erfaring med fokus på design og utvikling av teknologi. Han har et todelt traineeløp hvor han først jobber et år hos Vangs mekaniske Verksted, og så et år hos Aker Solutions.