Ingeborg Viken

Ingeborg er utdannet ingeniør innen kjemi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Før dette hadde hun sitt virke innen service og næring og har blant annet verdifull erfaring fra ulike stillinger i utlandet.

Ingeborg er født og oppvokst på Steinkjer og ville gjerne hjem etter lange opphold i USA og Trondheim. Hun er meget fornøyd med å ha fått stilling som trainee og synes dette gir henne enorme lærings-ogutviklingsmuligheter samt en unik mulighet til å bli kjent med næringslivet på Innherred.

Ingeborg gleder seg like mye til alle bolkene og mener det skal bli spennende å sammenligne store og små bedrifter.