Eksempler på traineeløp

Trainee jobber med folkehelse

NDina von Heimburgavn: Dina von Heimburg
Alder: 26 år
Utdanning: Master i helsevitenskap (samfunnsvitenskapelig) 2009, Bachelor i sykepleie og grunnfag psykologi

Jeg jobber med folkehelse,- et arbeid som går litt på tvers av kommunene. I to år skal jeg veksle mellom arbeid i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune, sier Dina von Heimburg som er trainee fra 2009. Dette er en kjempefin førstejobb etter utdannelse. Jeg får veiledning og coaching, samtidig som jeg får utfordringer og ansvar. Jeg var på tre jobbintervju, med trakk de andre søknadene da jeg fikk tilbud gjennom traineeprogrammet.

Tiden som trainee

NaMarius Klausenvn: Marius Klausen
Alder: 29 år
Utdanning: Siv.Ing. Teknisk Kybernetikk, NTNU 2006

Trainee-løp i Intro-Innherred 2006-2008:

  1. periode: Aker Kværner Verdal AS (08/2006-04/2007)
  2. periode: Kunnskapsparken Steinkjer AS og IndPro AS(05/2007-12/2007)
  3. periode: Norske Skog Skogn (1/2008-08/2008)

1. periode:

Jeg startet mitt trainee-løp i august 2006 på Aker Kværner Verdal AS. Oppdraget fra første dag var å jobbe med teknologiutvikling under engineering-avdelingen.

I løpet av perioden reiste jeg en del (Østerrike, Danmark, Sverige og innad i Norge) for å selge inn et utviklingsprosjekt jeg skulle jobbe med, hvor det krevdes eksterne ressurser.

Etter hvert ble jeg blitt satt som prosjektleder på dette prosjektet som ser på automatisert/robotisert sveising av rørknutepunkter for Akers stålunderstell-produksjon. Dette er i dag et samarbeidsprosjekt mellom Aker Kværner Verdal, og robot-bedrifter i Nederland og Sverige.

Gjennom min første periode har jeg i tillegg jobbet opp imot produksjonen; blant annet med robot sveise- og slipeceller. Jeg har gjort bedriftspresentasjonsoppdrag og demoer internt på verftet for kunder, studenter med mer.

I tillegg må jeg si at jeg har blitt godt kjent med organisasjonen Aker Kværner Verdal. Jeg har hatt en utrolig spennende og lærerik periode, med erfaring og innblikk i hvordan en stor industribedrift drives og utvikles til daglig. Jeg har også opparbeidet meg et nettverk innenfor bedriftens fagområder, internt og eksternt.

2.periode:

I min andre periode jobbet jeg hos Kunnskapsparken på Steinkjer, IndPro på Verdal, samtidig som jeg fortsatte i 30% stilling hos Aker Kværner Verdal. Fleksibilitet i trainee-ordningen gjorde det mulig for meg å fortsette i en prosjektlederrolle for utviklingsprosjektet på Aker.

Innovasjonsmiljøet ga en ny dimensjon i arbeidskarrieren. Bedriftene har få ansatte, raske prosesser og et dynamisk og spenstig miljø. Prosjektporteføljen er veldig variert, og ga meg sjansen til å jobbe tverrfaglig så vel som innen mitt eget fagområde.

Det har blitt mye prosjektbasert jobbing tett på innovasjonsmiljøet i Norge med først og fremst et regionalt fokus. Jeg erfarte at det er masse nytt og spennende som skjer innenfor teknologi, F&U, Høgskole/Universitet, gründervirksomhet og finans/virkemiddelbransje, som er med på å fremme næringsutvikling i regionen.

Jeg har fått erfaringe, nettverk og perspektiv her som er veldig gode å ha med seg for videre karriereutvikling!

Etter traineeperioden:

Jeg jobber nå som produksjonsplanlegger hos NTE Energi AS. Hovedoppgavene min er planlegging av kraftproduksjon, dvs. beregning og prognosering av tilsig, kjøp og salg av kraft på Nord Pool og planlegging av vannkraftressursene til NTE på kort (1-14 dager) og lang sikt(1-5 år). Innen produksjonsplanleggingen får jeg benyttet en god del av den teoretiske biten av min utdannelse som går på optimeringsteori. Produksjonsplanlegging er en jobb som krever nøyaktighet og fokus. Det er snakk om betydelige verdier hver dag som skal forvaltes på en best mulig måte. I tillegg jobber jeg på utviklingsprosjekter internt og eksternt med andre aktører i Norge. Vi har også et tett samarbeid med våre leverandører på utviklingsprosjekter.

Jeg stortrives med å jobbe og bo på Innherred, og er veldig glad for jeg fikk en så god start som i Intro-Innherred!