Etter 2 år?

Karriere etter endt traineeløp?

Det kan knytte seg stor spenning til den videre karrieren etter endt traineeløp. Erfaringene er svært gode! De aller fleste Intro-traineene som har avsluttet sin traineeperiode, har gjort rask karriere og fått meget interessante og attraktive jobber i Trøndelag.

Kull 6:
 • Kjetil Jacobsen: Ingeniør, Kværner Verdal AS
 • Rachel Laugtug Olsen: Feltarbeider/økonom, Leger uten Grenser
 • Ingrid Soknes Aunet: HR-rådgiver, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Lars Rolstad Libach: Forsker, NGU Trondheim
 • Marthe Abelsen Strømmen: Rådgiver, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Kull 5:
 • Stian Øksnes: SKM Market Predictor AS i Trondheim
 • Per Martin Øfsti: Rådgiver, Stjørdal kommune
 • Dina von Heimburg: Folkehelsekoordinator, Innherred samkommune
 • Siv Aina Morken: Rådgiver SpareBank1 SMN, avdeling Verdal
 • Eivind Myhr: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Kull 4:
 • Håvard Busklein: Maskinsjef hos Norske Skog Skogn
 • Marit S. Eriksen: Daglig leder, Intro Innherred Trainee
 • Preben Godø: Prosjektleder, Innherred renovasjon
 • Michal Gryzon: Prosjektleder, Rambøll
 • Jon Marius V. Iversen: Forsker, Trøndelag forskning og utvikling, Steinkjer
 
Kull 3:
 • Emil S. Økstad: Etablert bedrift i Nord-Trøndelag. Prosjektleder ved NTNU TTO
 • Oscar Franzèn: Fagsjef for ytre miljø, NTE Steinkjer
 • Ingvild Øfsti: Markedssjef, NTE Steinkjer
 • Ingrid Sæther: Aker Offshore Partner, Trondheim
 • Geir F. Gotvassli: Økonomikonsulent, Jernbaneverket i Trondheim
 
Kull 2:
 • Øyfrid Knudsen: Markedskoordinator, Innherred Renovasjon Verdal
 • Marius Værdal: Prosjektleder, Proneo Verdal
 • Jo Langøygard: Produksjonsplanlegger, NTE Energi Steinkjer
 • Marius Klausen: Senioringeniør/prosjektplanlegger, Kværner Verdal AS
 • Sara Edin: NTNU, Trondheim
 
Kull 1:
 • Kari O. Midjo: SpareBank1 Midt-Norge HR-avdelingen
 • Anniken Rygh: Studier i Danmark
 • Ole J. Kjeldstad: Planlegger Aker Solutions/Aker Reinertsen.
 • Morten Indbryn: Daglig leder, Orkdal fjernvarme og leder for divisjonen TrønderEnergi Varme