Referanser

Stortrives med å jobbe og bo på Innherred

Marius Klausen, tidligere trainee

Marius Klausen, tidligere trainee

Hovedoppgaven min er planlegging av kraftproduksjon

Jeg var trainee fra 2006-2008 og jobber nå som Produksjonsplanlegger hos NTE Energi AS på Steinkjer. NTE Energi eier og driver alle kraftverkene til NTE i Nord-Trøndelag, samt at vi er deleiere i to verk i Nordland og Sverige.

Hovedoppgavene min er planlegging av kraftproduksjon, dvs. beregning og prognosering av tilsig, kjøp og salg av kraft på Nord Pool og planlegging av vannkraftressursene til NTE på kort (1-14 dager) og lang sikt(1-5 år). Innen produksjonsplanleggingen får jeg benyttet en god del av den teoretiske biten av min utdannelse som går på optimeringsteori. Produksjonsplanlegging er en jobb som krever nøyaktighet og fokus. Det er snakk om betydelige verdier hver dag som skal forvaltes på en best mulig måte. I tillegg jobber jeg på utviklingsprosjekter internt og eksternt med andre aktører i Norge. Vi har også et tett samarbeid med våre leverandører på utviklingsprosjekter.

Jeg stortrives med å jobbe og bo på Innherred, og er veldig glad for jeg fikk en så god start som i Intro-Innherred!

Fra trainee til produksjonsplanlegger hos NTE

Perfekt innfallsport til næringslivet 

Jo Langøygard, tidligere trainee

Jo Langøygard, tidligere trainee

For meg var Intro Innherred en perfekt innfallsport til næringslivet i Nord-Trøndelag, uttaler Jo Langøygard fra Lom i Telemark. Han avsluttet sin traineeperiode i 2007. Jeg hadde ingen kontakter i området da jeg flyttet til Levanger etter endt studietid. Gjennom traineeordningen blir du veldig godt kjent med de bedriftene du skal jobbe for, og i forbindelse med ulike samlinger i regi av Intro Innherred får du også mulighet til å bli kjent med viktige kontaktpersoner fra et bredt utvalg av bedrifter fra fylket, fortsetter Jo. Den tette oppfølgingen du får som trainee gjør at du utvikler deg mer både faglig og personlig enn i en ordinær stilling. Bakgrunnen som trainee hadde utvilsomt positiv betydning da jeg ble ansatt i fast stilling som produksjonsplanlegger hos NTE Energi AS.

Fra trainee til daglig leder

Morten Indbryn, tidligere trainee

Morten Indbryn, tidligere trainee

Allsidigheten viktigst

Ordningen ga meg god arbeidserfaring fra Innherredsregionen og dens industrisektorer, sier Morten Indbryn som var trainee i 1. kull. I tillegg til dette fikk jeg mulighet til å opparbeide relasjoner til sentrale personer som arbeider i regionen. Ved å jobbe i flere bedrifter i traineeperioden fikk jeg en bredere kompetanse enn ved å jobbe i èn bedrift. Som trainee kan jeg være med å bestemme mine arbeidsoppgaver innen hver enkelt bedrift. I praksis gir denne ordningen stor frihet med stort ansvar. Etter traineeperioden startet jeg som produksjonsplanlegger hos NTE, men jobber nå som daglig leder i fjernvarmefirmaet Orkdal Fjernvarme AS (OFAS).

Jeg har virkelig fått bruke det som jeg har lært i fra Trainee perioden i og med at denne var veldig allsidig. Med allsidig mener jeg at det var mange forskjelige typer oppgaver som jeg utførte i perioden. Som daglig leder så er det akkurat det som jeg har behov for,-man må kunne litt av alt.