Traineer: Kull 11 (2015-2017)

Sunniva Evensen Aksnes

Sunniva har en sammensatt utdanning både fra inn- og utland. Med en bachelorgrad i Europakunnskap fra NTNU og studieopphold i Frankrike, årsstudium i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen i Trondheim og en mastergrad i Human Resource Management ved Copenhagen Business School, er kunnskapsgrunnlaget bredt.

Masteroppgaven omhandlet employer branding som potensielt verktøy for realisering av mål og strategier i en bestemt organisasjon.

Som trainee i Intro Trainee tar Sunniva nå fatt på tverrfaglige utfordringer innenfor offentlig sektor, først hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Gleden over å ha flyttet hjem til Verdal er stor, og Sunniva ser frem til å jobbe i hjemfylket og håper å kunne bidra til å utvikle Nord-Trøndelag til et attraktivt fylke å leve og bo i.

Martin Eie Bjørvik

Martin Eie Bjørvik er utdannet sivilingeniør med mastergrad i Produksjonsledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU). Martin har også studert ved Høgskolen i Bergen og vært på utveksling til Singapore.Han skal jobbe hos T.N. Vangs mekaniske verksted og Kværner i løpet av sin periode som Trainee.

Martin er 26 år og kommer fra Porsgrunn i Telemark, men har i de siste årene bodd i Trondheim i forbindelse med studier. Her drev han blant annet med arbeid som frivillig på Studentersamfundet og trening. Martin likte Trøndelag så godt at han bestemte seg for å holde seg i området. Han ser derfor frem til to år som trainee i Nord-Trøndelag.

Hege Myrmel Stura

Hege Myrmel Stura er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøgskole. Hun har en bred utdanning med fordypning i samfunnsøkonomi på bachelornivå (fra NTNU) og hovedfordypning i økonomisk styring på masternivå. Hun skal jobbe hele trainee-perioden sin hos NTE.

Hege er nyinnflyttet til Steinkjer og kommer fra Bergen. Etter at mellomste søster etablerte seg i Steinkjer for flere år siden så trakk etterhvert også mor og yngste søster oppover fra Vestlandet til Steinkjer. Ved siste året på masteren valgte Hege å undersøke litt om mulighetene for en nyutdannet siviløkonom i Steinkjer. Hun oppdaget Intro Trainee som deretter gjorde at hun fikk tilbud om trainee-stilling i NTE. Hege har også med seg kjæresten sin fra Bergen, og sammen funnet seg godt til rette i Nord-Trøndelag.

Ane Caspara Hammer

Ane Caspara Hammer er 25 og kommer fra Levanger hvor hun nå er bosatt igjen. I 5 år har hun vært student ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og fullført en bachelor i ingeniør i logistikk, og bygget på med masterstudiet Master i Ledelse av Teknologi. Masteroppgaven til Ane omhandlet samarbeid mellom forskermiljø og næringsliv i virkemiddelapparatet VRI (Virkemidler for regional FoU) og var særlig rettet mot aktiviteten kompetansemegling. Av funn som er verdt å nevne vil hun trekke frem ansikt-til-ansikt-kommunikasjon som viktig for et samarbeidsprosjekt mellom disse partene.

Det var på messer at Ane ble kjent med Intro Trainee, og på grunn av et tøft jobbmarked i Trondheim var det naturlig at det skulle bli Nord-Trøndelag dersom man skulle flytte på seg. En traineestilling appelerte til Ane fordi en utdanning innen logistikk er bred og omfavner mange bransjer og fagområder. Derfor var det heller ikke gitt hva hun ønsket å jobbe med. Via Intro Trainee har hun nå derfor mulighet til å utforske egne interesser, kompetanse og samtidig bygge erfaring innen avfallsbransjen hos Innherred Renovasjon i Levanger, og skal siden ta fatt på siste året hos Kværner Verdal.

Ved siden av studier har hun hatt flere engasjement gjennom Høgskolen i Sør-Trøndelag. Spesielt lærerikt og gøy var det å reise på skoleturne i Nord-Trøndelag med flere andre høgskoler og universiteter for å promotere høyere utdanning hos de aktuelle skolene. Hus og interiør er hobbyer hun liker å utøve, og kombinert med ønske om å bidra til avfallsreduksjon, har hun nå gode forutsetninger for å gjøre gode kupp hos Bruktbo Mule!