Traineer: Kull 06 (2010-2012)

Kull 6 startet sin traineeperiode 1. september 2010.

Rachel Laugtug Olsen

Rachel kommer fra Stjørdal i Nord-Trøndelag men har bodd i Trondheim de fem foregående årene i forbindelse med studiene. Hun bor nå i Steinkjer, men skal i løpet av det kommende året flytte først til Verdal, og deretter dit det blir mest hensiktsmessig å bo i forbindelse med jobben i SpareBank 1. Ut over å studere har hun tatt seg tid til en mengde backpacking, dykking, snowboardkjøring, håndball og fjellturer, noe hun håper jobben ikke skal sette en stopper for.

Rachel har studert økonomi ved Trondheim Økonomiske Høgskole, og har opparbeidet seg en Bachelor i Finansiell Styring og en MSc i Finansiering og Investering. Hun leverte Masteren i Mai 2011.

Marthe Abelsen Strømmen

Marthe kommer fra Trondheim og bor fortsatt i hjembyen. Hun pendler for tiden til Stjørdal, men planlegger å flytte til Steinkjer når hun starter i jobben hos NAV. Marthe er utdannet samfunnsviter fra NTNU og har en MSc i Globalisering og en BA i Europakunnskap samt flere år på studieretningen for Religionsvitenskap og KRL. Masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med Statoils forskningssenter på Rotvoll og handlet om utfordringer ved samarbeid og kunnskapsdeling i globale team.

Marthe er glad i å reise og har bodd og jobbet i utlandet ved tre ulike anledninger – i Tyskland, Libanon og Etiopia. Hjemme i Trøndelag går en del av fritiden med på trening, da gjerne løping, ski- og fjellturer. I tillegg setter Marthe pris på gode kultur- og matopplevelser og prøver å få mest mulig kvalitetstid med familie og venner.

Den dag i dag

Marthe har siden juli 2012 jobbet som rådgiver i enhet for regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Hun jobber i faggruppe næring og innovasjon, med arbeidsområder kulturnæringer, entrepenørskap og nasjonale program rettet mot distriktsutvikling og bolyst.

Ingrid Soknes Aunet

Ingrid kommer opprinnelig fra Levanger og har etter mange års studier i Trondheim flyttet tilbake sammen med mannen sin og sønnen Ole som er tre år. Om ikke lenge ventes barn nummer to. Ingrid er glad i å reise, friluftsliv og gode musikkopplevelser.

Ingrid har en bachelor i biologisk og kognitiv psykologi og en mastergrad innen helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi fra NTNU. Masteroppgaven omhandler helsefremming og folkehelse der hun ved hjelp av HUNT 3-undersøkelsen undersøkte positive helsedeterminanter blant nord-trøndere.

Kjetil Jakobsen

Kjetil Jacobsen kommer opprinnelig fra Alstahaug i Nordland og har i de siste årene utdannet seg ved Høgskolen i Ålesund. Etter å ha fått tilbud om traineestilling flyttet han nordover til Verdal sammen med sin samboer og 3 firbeinte røvere.

Kjetil har fagbrev som industrimekaniker og bachelor i Produktutvikling og Design med fordypning som maskiningeniør. Hovedoppgaven i samarbeid med Statoil gikk ut på å konstruere ett helt nytt verktøy for å måle slitasjen på ankerkjettinger for flytende innstallasjoner i Nordsjøen. At verktøyet skulle brukes av en arbeidsubåt krevde en kraftig konstruksjon med lite rom for potensielle feilkilder samt stor brukervennlighet.

Kjetil bruker fritiden på å spille volleyball og fotball, eller å gå på turer i skog og mark sammen med hunden. Det litt pondusaktige utseende kan forklares med en lidenskap for mye og god mat.

Kjetil ser frem til å få ett innblikk i industrien i fylket samt å bidra i spennende prosjekter ved de aktuelle modulene.

Lars Rolstad Libach

Lars kommer fra Trondheim hvor han har bodd sammen med samboer og sønn. De flyttet til Nord-Trøndelag da han fikk tilbud om traineestillingen. Ut over å studere og å være småbarnspappa har han og tatt seg tid til telemarkkjøring, fjellturer og å lage mye og god mat.

Lars har studert geografi, i all hovedsak naturgeografi, ved NTNU og leverte mastergraden i juli 2010. Masteroppgaven tar for seg en erosjonsyklus i flere elveskråninger med analyse av prosesser som former landskapet og transporterer sedimenter. Han har og en del praktisk yrkeserfaring relevant for studiene, dette innebærer blant annet arbeid med hydrologiske sporstoffundersøkelser, digitalisering av vannstandsdata og oppmåling av vannmagasiner.

Den dag i dag

Lars jobber nå hos Norges geologiske undersøkelse (NGU) på Lade i Trondheim.  NGU er en statlig etat underlagt nærings- og handelsdepartementet. Han jobber med byggeråstoffer (pukk/knust fjell og grus/naturgrus) som er viktig, spesielt i industri knyttet til produksjon av veg (asfalt, fundamentering) og betong og diverse andre forbruksområder. Hovedoppgavene er datainnsamling til, og vedlikehold av, en nasjonal grus- og pukkdatabase. I tillegg er det arbeid med ulike prosjekter som omhandler nasjonale spørsmål knyttet til utnyttelse, tilgjengelighet og kvalitet på ressursene.