Traineer: Kull 08 (2012-2014)

Kull 8 sammen med Eirik Thorshaug (NTE-trainee 12-13)

Traineene i Intro Innherred har utdanning fra bl.a NTNU, UMB, BI og HiST.
Ulik fagsammensetning og erfaring skaper et utviklende og spennende traineemiljø.

Traineeprogrammet er individuelt tilpasset hver enkelt trainee, og tilrettelagt med fagsamlinger, månedssamlinger og coaching. Det sosiale samholdet i traineegruppa prioriteres høyt.

Les mer i venstremenyen om de ulike trainee-kullene!

Lene Mari Olsen

Lene Mari Olsen har en bachelorgrad i markedsføring fra BI i Trondheim. Hun skal jobbe hos Avinor, NTE og Trønder-Avisa i løpet av sin traineeperiode

Rune Stølan

Rune Stølan har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU. Han skal jobbe hos Distriktssenteret og Stjørdal kommune i løpet av sin traineeperiode.

Rune kommer fra Trondheim, men har under studiene hatt bosted både i India, Bergen, London og Trondheim. Han har en bachelorgrad i Sammenliknende Politikk fra UiB, og en mastergrad i Statsvitenskap fra NTNU. Studieløpet var internasjonalt rettet innenfor politisk økonomi, men nå har han spennende arbeidsoppgaver rettet mot norske kommuners utvikling, med spesielt fokus på næring og nyskapning. På Distriktssenteret jobber han inn mot kommunene, mens han i sin andre periode vil jobbe i Stjørdal kommune. Noe som betyr at han får mangfoldige erfaringer. Rune har en samboer som studerer ved NTNU, men han bor i sin første traineemodul på Steinkjer. På fritiden liker han reising og friluftsliv.

Den dag i dag

I dag jobber Rune i en todelt stilling på Stjørdal:

–        40% fast stilling i Stjørdal kommune, næringsavdelingen (næringskonsulent)

–        60% engasjement tom. 1.7.2015 i Værnesregionen (prosjektkoordinator)

Anders Linga

Anders Linga har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU. Han skal jobbe hos Proneo AS og Sparebank1 SMN i løpet av sin traineeperiode.

Anders er 24 år og kommer opprinnelig fra Årdal i Sogn. Etter videregående flyttet han til Trondheim for å studere, og har der tatt en mastergrad i samfunnsøkonomi ved NTNU. Faglig er Anders særlig opptatt av regional næringsutvikling, og han håper traineeperioden vil både gi han mulighet til å få erfaring fra dette området og til å kunne bidra til næringsutviklingen i regionen. På fritiden liker han friluftsliv, og er generelt over snittet interessert i de fleste idretter som vises på tv. Anders har samboer som fortsatt studerer ved NTNU og pendler i traineeperioden derfor fra Trondheim til Stjørdal. Hans personlige mål for traineeperioden er å få et godt innblikk i næringslivet i regionen og han ser frem til å få jobbe med spennende og varierte arbeidsoppgaver hos de to traineebedriftene.

Den dag i dag

Anders har fått seg jobb som prosjektleder i Proneo etter at han var ferdig som trainee i Intro Trainee.