Traineer: Kull 13 (2017-2019)

Torstein Hågensen

Torstein Hågensen er 24 år og kommer opprinnelig fra Mosvik i Nord-Trøndelag. De siste tre årene har han bodd i Trondheim hvor han har studert maskiningeniør med fordypning i konstruksjon ved NTNU. Etter tre fine år i Trondheim ønsket han å flytte hjemover for å etablere seg og bli kjent med bedrifter i nærmiljøet.

Torstein skal jobbe hos T.N. Vangs mekaniske verksted på Inderøy og Kværner på Verdal i løpet av trainee-perioden. Han ser fram til å tilegne seg ny kunnskap og skape gode relasjoner i næringslivet i Nord-Trøndelag, og er glad for at han får muligheten til å være en del av Intro Trainee.

 

Renate Musum Stangvik

Renate Musum Stangvik er utdannet sivilingeniør med mastergrad fra Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Under studiene valgte hun å spesialisere seg innen vannkraft- og vassdragsteknikk, hvor hun avsluttet studiene med en mastergrad som omhandlet glidestabiliteten til platedammer.

Renate er 25 år og kommer fra Verdal. Etter fem år i Trondheim var ønsket om å flytte tilbake til Verdal stort for både Renate og samboeren, hvor nærheten til friluftsliv og familie lokket. Da hun begynte å se etter jobb i Nord-Trøndelag kom hun raskt over Intro Trainee som virket som en flott mulighet til å bli bedre kjent med bedrifter i Nord-Trøndelag. Nå ser hun frem til to år som trainee der hun får prøvd seg både hos kraftselskapet NTE og på konsulentsiden hos Multiconsult.

Karoline Klavenes

Karoline er utdannet byggingeniør ved Universitetet i Agder. Gjennom studiene fokuserte hun på arealforvaltning, vegdimensjonering og -prosjektering og VA-fag. Bacheloroppgaven hennes var skrevet i samarbeid med Statens vegvesen og omhandlet dimensjonering og prosjektering av en sikker løsning for mye trafikanter på Tromøya.  Hun skal være hele traineeperioden sin hos Levanger kommune på kommunalteknikk.

Karoline er opprinnelig fra Kristiansand men har valgt å følge eventyrlysten som har ført henne til Trøndelag. Der ønsker hun å være med på å bygge Trøndelag for fremtiden. I Levanger skal hun blant annet begi seg ut på oppgaver for å løse problematikken ved unødig bilbruk. Hun skal også lede prosjekter for aktiv transport, og tilrettelegge for myke trafikanter.

Utvalgte bedrifter

  1. - Innherred samkommune