Traineer: Kull 14 (2018-2020)

Jomar Sæterøy Maridal

Jomar er 26 år og har en mastergrad i entreprenørskap, innovasjon og samfunn fra NTNU. Han har også studert Europastudier ved NTNU og samfunnsøkonomi ved University of California, Santa Barbara. Han leverte masteroppgaven sin våren 2018, som handlet om hvordan nullvekstmålet for biltrafikk i Oslo kan nås og opprettholdes i framtiden.

Jomar kommer fra Kristiansund, men har bodd i Trondheim de siste årene som student. Han trives godt i Trøndelag, og skal gjennom Intro Trainee jobbe to år i Trøndelag fylkeskommune. Her skal han bidra inn i utformingen av en ny regional plan for arealbruk for det nye sammenslåtte fylket, og gleder seg til å lære hele Trøndelag godt å kjenne.

Utvalgte bedrifter

  1. - Trøndelag fylkeskommune

Ida Valsø

Ida har en mastergrad i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi fra NTNU. Tidligere har hun gått på Høgskolen i Oslo og Akershus, samt på Hogeschool van Amsterdam, hvor hun studerte internasjonal journalistikk. I sin masteroppgave studerte hun Snapchat blant ungdommer i 2018 og hva som kjennetegner deres bruksmønster.

De siste årene har Ida jobbet i film- og festivalbransjen, både i Oslo og i Trondheim. Nå skal hun jobbe i Trøndelag fylkeskommune i to år, og får der en unik mulighet til å bli enda bedre kjent i hjemfylket Trøndelag. Hun skal jobbe med kommunikasjon og formidling i næringsavdelingen og ser fram mot varierte arbeidsoppgaver i en spennende organisasjon.

Utvalgte bedrifter

  1. - Trøndelag fylkeskommune

Emma Berg Myhre

Emma er 24 år og utdannet siviløkonom. Hun tok en bachelorgrad i økonomi og ledelse ved Nord Universitet i Bodø og master ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim. Valget på spesialisering falt på økonomistyring både på bachelor og master. Studiene ble avsluttet med en masteroppgave om organisering av offentlige helsetjenester som KAD og legevakt ved sykehuset på Orkdal.

Emma kommer fra Verdal og etter å ha vært student i 5 år, både i Bodø og Trondheim, ville hun flytte hjem igjen til Verdal. Intro Trainee var noe hun hadde sett på som en fin start på karrieren lenge, og da hun fikk jobb gjennom Intro Trainee hos Trønderbilene på Levanger, ble det huskjøp og samboer på Verdal. Hun skal være to år hos Trønderbilene. Der skal hun skal få prøve seg på ulike arbeidsoppgaver internt i selskapet, og hun ser frem til å lære masse nytt. Emma mener Intro Trainee er en super mulighet til å bli kjent med næringslivet i Trøndelag på, samtidig som man får et bredere nettverk gjennom å bli kjent med de andre traineene i programmet.

Utvalgte bedrifter

  1. - Trønderbilene AS

Jørgen Mikal Benum

Jørgen er utdannet mekatronikkingeniør ved Universitetet i Agder. Et tverrfaglig studie, hvor bacheloroppgaven handlet om å utvikle en modulbasert drone tilpasset innendørs autonom flyvning. Ved siden av studiene har han vært aktivt medlem i Align Racing, en studentorganisasjon hvor målet er å konstruere og bygge en formelbil, for å konkurrere i den internasjonale ingeniørkonkurransen Formula Student. Her var han også en av initiativtakerne som startet organisasjonen. Tidligere har Jørgen jobbet ved Eiksenteret Levanger hvor han tok fagbrev som landbruksmekaniker.

Jørgen er 24 år og kommer fra Beitstad i Trøndelag, hvor han har vokst opp på hjemgården. De tre siste årene har han studert på Sørlandet, før han nå har flyttet hjemover for å bli kjent med næringslivet og industrien i Trøndelag. I sin trainee-periode skal han jobbe hos T.N. Vangs mekaniske verksted på Inderøy og Kværner Verdal. Jørgen ser fram til å tilegne seg ny kunnskap og bygge bred erfaring gjennom utfordrende oppgaver i et spennende industrimiljø.

Ovedie Hopen

Ovedie er utdannet siviløkonom ved universitetet i Sørøst-Norge. Der tok hun studieretningen industriell økonomi som kombinerer økonomi- og ledelsesfag med systemfag. Masteroppgaven omhandlet faktorer for prosjektsuksess, og mer spesifikt hvordan kommunikasjon er en suksessfaktor i ulike typer prosjekter.

Opprinnelig kommer Ovedie fra Brekstad på Ørlandet, men har bodd flere steder i inn- og utland i forbindelse med jobb og utdanning. Etter åtte år borte fra Trøndelag, har hun flyttet til Trondheim og fått jobb som trainee hos Nye Veier. Her skal hun jobbe med ulike fagfelt innenfor prosjektledelse og ser frem imot en spennende tid i en bedrift i vekst.

Utvalgte bedrifter

  1. - Nye Veier

Anders Sørensen

Anders Sørensen er utdannet logistikkingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU. Han skrev bacheloroppgave for Kværner Verdal som omhandlet organisering av løfteutstyr med et elektronisk merkesystem. Han skal jobbe hos Kværner Verdal hele sin traineeperiode.

Anders er 25 år og kommer fra Verdal. Han og samboeren ønsket å flytte tilbake til hjembygda etter endt studie, og etter fire år som student i Trondheim så de hjemover. Her har de familie og venner nærme. Nå er han klar for to spennende år som trainee, og ser frem til å tilegne seg ny kunnskap og skape gode relasjoner i næringslivet. Han er glad for at han får muligheten til å være med i Intro Trainee ordningen.

Utvalgte bedrifter

  1. - Aker Solutions i Verdal