Traineer: Kull 09 (2013-2015)

Charlotte Fætten Aakerhus

Charlotte Fætten Aakerhus har en femårig lektorutdanning med mastergrad i statsvitenskap fra NTNU. Hun skal jobbe hos Nord-Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune i løpet av sin traineeperiode.

Charlotte er 24 år og kommer fra Verdal i Nord-Trøndelag, men har de siste fem årene bodd i Trondheim i forbindelse med studiene. Hun fordypet seg i internasjonal politikk, og skrev masteroppgave om drivkreftene bak Kinas maritime opprustning. Ved siden av studiene har hun hatt flere verv, og som folkevalgt politiker i Verdal er hun veldig samfunnsengasjert og interessert i politikk. På fritiden verdsetter hun fine fjellturer, reising og gode matopplevelser. Charlotte har nå flyttet hjem til Verdal sammen med samboeren sin, og ser frem til to spennende år som trainee i Nord-Trøndelag.

Ingrid Stavset

Ingrid Stavset har en mastergrad i landskapsarkitektur fra Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås. Hun skal jobbe hos Levanger kommune og Statens vegvesen i løpet av sin traineeperiode.

 Ingrid er ei Kristiansandsjente på 25 år som etter å ha giftet seg med en trønder ble lurt med til Trøndelag. De siste fem årene har hun bodd på Ås og i vår avsluttet hun landskapsarkitektstudiet med en masteroppgave med tittelen «Bruk av grønne arealfaktorer i fysisk planlegging». I løpet av studiet fikk hun også tid til et semester på New Zealand, noe som ble en svært lærerik opplevelse. Ellers trives Ingrid godt med både symaskin, turer i skogen og på fjellet, brettspill og baking. Som trainee gleder hun seg til å få bruke det hun har lært i studiet i mange spennende prosjekter.

Robert Ottem

Robert Brembo Ottem  har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU i Trondheim. Han skal jobbe hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen i løpet av sin toårige trainee-periode.

Robert er 26 år og kommer fra Bodø i Nordland. Gjennom studietiden i Trondheim har han utviklet interesse for en rekke fagområder – fra regional utvikling og forvaltning, til internasjonal politikk og økonomi. Nå har han flyttet til Steinkjer for å jobbe med spennende og utfordrende oppgaver hos tre viktige samfunnsaktører, og ser fram til å se hvordan disse fungerer fra innsiden

Pål Gunnar Hovelsen

Pål Gunnar Hovelsen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Trondheim. Han skal i hele traineeperioden jobbe hos Aibel AS i Stjørdal.

Pål Gunnar er 24 år og kommer fra Rørvik i Nord-Trøndelag. Startet studieløpet ved BI Trondheim hvor han tok sin bachelorgrad, før han bestemte seg for å ta en mastergrad ved Handelshøyskolen i Trondheim (tidligere TØH). Han ser nå frem til å prøve seg i forskjellige spennende roller innad i Aibel-systemet i løpet av denne traineeperioden. På fritiden blir det mye sport, enten som passiv tilskuer eller som aktiv deltaker.

Utvalgte bedrifter

  1. - Aibel AS

Marthe Veie

Marthe Veie har en mastergrad i Landskapsarkitektur fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Hun skal jobbe hos Innherred samkommune, Statens vegvesen og Levanger kommune i løpet av sin traineeperiode.

Marthe er 26 år og kommer fra bygda Stod i Steinkjer kommune, men har etter videregående bodd og studert i Trondheim og på Ås. Studiet i Landskapsarkitektur ble avsluttet med en masteroppgave som omhandlet utvikling av kollektive knutepunkt i Nord-Trøndelag, og ble skrevet for Statens vegvesen. Marthe er glad i å trene og dra på turer både i inn- og utland. Hun har nå flyttet tilbake til Steinkjer sammen med samboeren, og gleder seg til to lærerike år som trainee.